Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa | Lăng Kính NIAGS chuyên đề cuối năm 2014 | Lăng Kính NIAGS số 56 tháng 08/2014 | Lăng Kính NIAGS số 55 tháng 07/2014 |
Lịch Bay
VN223HAN-SGN 05:55
VN1621HAN-UIH 06:00
BL781HAN-SGN 06:05
VN163HAN-DAD 06:50
VN1553HAN-CXR 07:15
VN1233HAN-PQC 07:20
VN1201HAN-VCA 07:30
VN1713HAN-VII 07:35
VN1601HAN-BMV 07:40
VN663HAN-SIN 07:45
VN1651HAN-TBB 07:50
VN384HAN-HND 08:00
VN7233HAN-PQC 08:00
VN1591HAN-VDH 08:20
VN231HAN-SGN 08:30
CZ372HAN-CAN 08:35
BL795HAN-SGN 08:45
VN1541HAN-HUI 08:55
VN611HAN-BKK 09:00
VN165HAN-DAD 09:10
VN233HAN-SGN 09:30
VN921HAN-VTE-PNH 10:00
AE1856HAN-RMQ 10:10
VN530HAN-PVG 10:20
VN414HAN-ICN 10:25
VN592HAN-HKG 10:35
KA296HAN-HKG 10:35
TG561HAN-BKK 10:35
VN661HAN-SIN 10:40
VN1702HAN-DIN 10:50
VN237HAN-SGN 11:05
VN235HAN-SGN 11:30
CI792HAN-TPE 11:35
BL793HAN-SGN 11:35
CZ3050HAN-CAN 11:45
VN931HAN-LPQ-REP 12:10
VN1557HAN-CXR 12:20
KE480HAN-ICN 12:20
VN239HAN-SGN 12:25
SQ175HAN-SIN 12:35
VN506HAN-CAN 12:40
VN167HAN-DAD 12:45
MH753HAN-KUL 13:00
VN1565HAN-DLI 13:15
VN249HAN-SGN 13:20
VN169HAN-DAD 13:30
VN1203HAN-VCA 13:30
VN1543HAN-HUI 13:35
VN7165HAN-DAD 13:40
VN1641HAN-VCL 13:50
VN7221HAN-SGN 13:55
VN1704HAN-DIN 14:10
VN171HAN-DAD 14:40
OZ728HAN-ICN 14:40
VN681HAN-KUL 14:55
VN253HAN-SGN 15:10
VN837HAN-REP 15:30
VN173HAN-DAD 15:55
VN259HAN-SGN 15:55
VN257HAN-SGN 16:10
VN613HAN-BKK 16:20
QV312HAN-VTE 16:40
VN957HAN-RGN 16:50
VN578HAN-TPE 17:25
VN1561HAN-CXR 17:25
VN1715HAN-VII 17:30
VN255HAN-SGN 18:05
VN175HAN-DAD 18:10
VN261HAN-SGN 18:35
VN586HAN-KHH 18:35
QV314HAN-LPQ 18:50
VN177HAN-DAD 19:00
VN1545HAN-HUI 19:05
VN835HAN-REP 19:10
VN267HAN-SGN 20:05
VN271HAN-SGN 20:05
VN179HAN-DAD 20:25
TG565HAN-BKK 20:45
VN277HAN-SGN 21:40
NX897HAN-MFM 22:20
BL805HAN-SGN 22:25
KE680HAN-ICN 22:50
OZ734HAN-ICN 23:00
VN37HAN-FRA 23:20
VN416HAN-ICN 23:45
JL752HAN-NRT +00:05
VN330HAN-KIX +00:20
VN55HAN-LHR +00:25
VN346HAN-NGO +00:30
VN310HAN-NRT +00:45
VN426HAN-PUS +00:50
VN356HAN-FUK +01:25
OZ383HAN-SIN +03:20
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt