Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa | Lăng Kính NIAGS chuyên đề cuối năm 2014 | Lăng Kính NIAGS số 56 tháng 08/2014 | Lăng Kính NIAGS số 55 tháng 07/2014 |
Lịch Bay
VN7251HAN-SGN 04:20
VN223HAN-SGN 05:50
VN1651HAN-TBB 06:10
VN1621HAN-UIH 06:45
VN1233HAN-PQC 07:00
BL785HAN-SGN 07:20
VN1201HAN-VCA 07:30
VN1553HAN-CXR 07:35
VN1613HAN-PXU 07:40
VN1601HAN-BMV 07:45
VN1713HAN-VII 07:45
VN1541HAN-HUI 08:00
VN163HAN-DAD 08:05
VN663HAN-SIN 08:05
VN384HAN-HND 08:20
VN231HAN-SGN 08:25
CZ372HAN-CAN 08:35
VN611HAN-BKK 09:30
VN921HAN-VTE-PNH 09:40
VN1591HAN-VDH 09:45
VN237HAN-SGN 09:55
AE1856HAN-RMQ 10:10
VN530HAN-PVG 10:20
QV316HAN-LPQ 10:30
TG561HAN-BKK 10:35
VN414HAN-ICN 10:35
VN592HAN-HKG 10:40
VN661HAN-SIN 10:45
KA296HAN-HKG 10:45
VN1702HAN-DIN 10:50
VN235HAN-SGN 11:30
CI792HAN-TPE 11:35
CZ3050HAN-CAN 11:45
VN1557HAN-CXR 12:00
VN167HAN-DAD 12:25
VN239HAN-SGN 12:25
VN931HAN-LPQ-REP 12:25
KE480HAN-ICN 12:25
SQ175HAN-SIN 12:40
VN1565HAN-DLI 12:45
VN506HAN-CAN 12:45
MH753HAN-KUL 13:10
VN249HAN-SGN 13:15
VN1615HAN-PXU 13:20
VN1203HAN-VCA 13:30
VN1543HAN-HUI 13:40
VN1641HAN-VCL 13:50
VN1704HAN-DIN 14:00
VN7253HAN-SGN 14:20
VN253HAN-SGN 14:35
OZ728HAN-ICN 14:40
VN251HAN-SGN 15:10
VN173HAN-DAD 15:15
VN837HAN-REP 15:30
VN259HAN-SGN 15:35
VN681HAN-KUL 15:40
VN613HAN-BKK 15:45
VN257HAN-SGN 16:05
VN7201HAN-SGN 16:05
VN1715HAN-VII 16:30
VN841HAN-REP 16:35
VN957HAN-RGN 16:40
QV312HAN-VTE 16:40
VN255HAN-SGN 16:55
VN175HAN-DAD 17:10
VN839HAN-REP 17:10
VN578HAN-TPE 17:35
VN1545HAN-HUI 17:40
VN265HAN-SGN 17:50
VN835HAN-REP 18:00
VN586HAN-KHH 18:25
BL799HAN-SGN 18:25
VN261HAN-SGN 18:35
VN1561HAN-CXR 18:45
QV314HAN-LPQ 18:50
VN1547HAN-HUI 19:15
VN7259HAN-SGN 19:25
VN267HAN-SGN 19:25
VN179HAN-DAD 19:50
TG565HAN-BKK 20:25
VN273HAN-SGN 20:40
VN271HAN-SGN 20:45
VN7255HAN-SGN 21:15
VN7257HAN-SGN 21:25
BL803HAN-SGN 21:35
VN277HAN-SGN 21:45
NX897HAN-MFM 22:55
KE680HAN-ICN 23:10
VN37HAN-FRA 23:20
VN416HAN-ICN 23:35
OZ734HAN-ICN 23:40
VN418HAN-ICN 23:50
JL752HAN-NRT 23:55
VN55HAN-LGW +00:05
VN346HAN-NGO +00:15
VN310HAN-NRT +00:20
VN428HAN-PUS +00:30
VN330HAN-KIX +00:30
VN426HAN-PUS +01:00
VN356HAN-FUK +01:25
OZ383HAN-SIN +03:55
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt